Terapia mięśniowo-powięziowa

Terapia tkanek miękkich stała się w ostatnim okresie prawdziwym przełomem w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Odkrycie jak bardzo ważną rolę w narządzie ruchu pełni powięź dała możliwość skuteczniejszego i trwalszego pozbycia się bólu.Diagnozowanie zaburzeń w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni oparte jest w przeważającej części na badaniu funkcjonalnym ze szczególnym podkreśleniem dysbalansu mięśniowego.

CSC_0564

Kilka słów o powięzi

Powięź to jedna za składowych tkanki łącznej. Jej poszczególne warstwy stanowią w zasadzie powięźjedną całość, mimo że oddzielają od siebie albo pojedyncze włókienka mięśniowe, pęczki włókien, mięśnie czy grupy mięśniowe. Powięź oplata nie tylko mięśnie, ścięgna, więzadła, ale też narządy wewnętrzne, to w niej biegną naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy.

Ma niesamowitą zdolność do przekazywania napięć. Te powstałe w obrębie skóry odebrane zostaną przez powięź powierzchowną, przekazane do mięśnia i dalej do jego pojedynczych składowych. W ten sposób zaburzeniu może ulec funkcja mięśnia, mimo jego prawidłowej budowy. Również wszystkie mikrouszkodzenia włókien mięśniowych mogą prowadzić do zaburzenia przesuwalności skóry względem powięzi głębokiej. Tym samym, funkcje nerwów czy naczyń w obrębie skóry mogą być nieprawidłowe i prowadzić do negatywnych zmian biomechanicznych. Dlatego tak ważne jest, by tkanki miękkie, a szczególnie głębiej leżące warstwy tkanki łącznej w obrębie mięśni i powięzi, mogły się swobodnie po sobie ślizgać.

Przywierając do siebie, wpływają na mięśnie i inne struktury, które mogą mieć trudności ze skracaniem i wydłużaniem się, doprowadzając w ten sposób do dysfunkcji i zaburzeń w systemie mięśniowo-powięziowym.

Mięśniowo-powięziowy punkty spustowe są to nadwrażliwe punkty zlokalizowanegabinet 1 w obrębie mięśni szkieletowych. Są one nadmiernie czułymi, wyczuwalnymi palpacyjnie guzkami wzdłuż napiętego pasma mięśniowego, położonymi w obrębie tkanek o podniesionym napięciu, które stają się bolesne pod wpływem ucisku i powodują ból promieniujący w różnych kierunkach.

Struktury powodujące bóle rzutowane:

  • ƒƒ tkanka mięśniowa,
  • ƒƒ skóra,
  • ƒƒ torebki stawowe,
  • ƒƒ więzadła,
  • ƒƒ blizny,
  • ƒƒ okostna,
  • ƒƒ powięź.

Terapeuta, znając anatomię i fizjologię powięzi, przebieg łańcuchów mięśniowo-powięziowych oraz techniki powięziowe, może podejmować skuteczne interwencje manualne. Ich wpływ lokalny jak i globalny może okazać się bezcenny dla pozbycia się bólu i przywrócenia zaburzonych czy utraconych funkcji.

DSC_0484 DSC_0475 DSC_0519