PNF i rehabilitacja neurologiczna

PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitacion  - torowanie nerwowo – mięśniowe

Metoda wykorzystywana jest do pracy z pacjentami z problemami neurologicznymi (np.po udarze mózgu, z sm, z chorobą Parkinsona) i ortopedycznymi (np. po zabiegach chirurgicznych, z zespołami bólowymi stawów). Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu jest środkiem do uzyskania funkcji. Do terapii wykorzystuje się silne, zdrowe regiony ciała, pracując w określonych, naturalnych dla człowieka wzorcach ruchu. Takie postrzeganie chorego w sposób całościowy
umożliwia pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, powodując bezbolesną pacę. Praca w koncepcji PNF wymaga zaangażowania pacjenta – to on stawia cele terapii, zwiększa to motywację chorego i zwiększa efektywność procesu terapii.

terapia z pacjentem             rehabilitacja pacjenta

Funkcjonalna terapia chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu (udary, urazy zaszkowo-mózgowe).

Ta koncepcja pracy z pacjentami neurologicznymi doskonale uzupełnia metodę PNF. Terapia jest ukierunkowana na odzyskiwanie funkcji motorycznych zarówno u pacjentów po świeżo przebytym incydencie neurologicznym, jak i tych z kilkuletnim przebiegiem choroby.

Celem terapii jest:

1. Reedukacja podstawowych funkcji motorycznych takich jak obroty na boki, siadanie, wstawanie
2. Fizjoterapia chorych ze spastycznością i patologią napięcia mięśniowego (np. opadająca stopa)
3. Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny dolnej po udarze mózgu
4. Reedukacja funkcji kończyny górnej.

zajęcia z pacjentem          terapia z pacjentem